Ik ben Judith van der Vis, wat fijn dat u mijn website bezoekt. Als counselor wil ik u graag bijstaan bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Het geloof in God vormt mijn fundament en wanneer dit wenselijk is, kan dit een rol spelen in de begeleiding. Jarenlang heb ik op vmbo-scholen gewerkt als docent. De afgelopen tien jaar heb ik voornamelijk leiding gegeven in het onderwijs, docenten gecoacht en als Counselor mensen begeleid. Ik ben bevoegd counselor. Ik bel lid van de ABvC, beroepsvereniging voor counseling en van het RBCZ, Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Mijn AGB-code is 90066770. Deze heeft u nodig om een vergoeding vanuit de zorgverzekering aan te vragen. De meeste zorgverzekeraars geven voor counseling een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering-alternatieve geneeswijze.