Op bepaalde momenten in het leven is het fijn wanneer u samen met een begeleider of counselor stil kunt staan bij uw levensverhaal. Tijdens een intake-gesprek onderzoeken we samen uw ondersteuningsvraag en spreken we een begeleidingstraject af.  

 

Counseling is een pragmatische, resultaatgerichte vorm van emotionele hulpverlening met als doel weer meer in balans te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het oplossen van problemen, vinden van antwoorden en/of het ontwikkelen van bepaalde inzichten of sociale vaardigheden. Als counselor kijk ik naar uw gevoelens, gedachtes en uw gedrag en zal u helpen om deze weer op dezelfde lijn te krijgen.